Aquest projecte, ha crescut amb la il.lusió, les ganes, la professionalització, les mans i temps de diverses persones. Però els projectes com aquest no es creen ni mantenen només amb la il·lusió, sinó que es necessita, suport tècnic, logístic i econòmic. És per això que hi ha diverses empreses que han donat suport per mantenir projectes o crear millores de les infraestructures.

 

 

 

Gràcies a Caixabank per apostar per el projecte i donar vida a beques per a les famílies que ho necessiten perquè puguin assistir a sessions d'equinoteràpia.

 

Gràcies per les ajudes econòmiques a l'Associació del desenvolupament del Centre d'equinoteràpia la Marginera de la Bosa a:

Dipsalut      Instrucció 7/2020 - Departament de Treball, Afers Socials i Families -	Secretaria General. | co.bas Catalunya  

Dipsalut ha ajudat amb les subvencions de CEV (activitats de millora de les condicions i estils de vida) 2023, i les suvencions del SOI (realització d'intervancions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de la demarcació) 2020, 2021, 2022, 2023.

 

La Generalitat, ha ajudat econòmicament per projectes de politiques socials amb el COSPE dels anys 219, 2020, 2021, 2022 i 2023