Aquest projecte, ha crescut amb la ilusió, les ganes, la professionalització, les mans i temps de varies persones. Però els projectes com aquest no es creen ni mantenen només amb la il·lusió, sinó que es necessita, suport tècnic, logistic i econòmic. És per això que hi ha vàries empreses que han donat suport per mantenir projectes o crear millores de les infraestructures.