L’equinoteràpia és un mètode terapèutic que utilitza el cavall i les tècniques d’equitació dins l’abordatge interdeciplinari de les àrees de salut i educació,  i busca la rehabilitació,  la integració i el desenvolupament físic, psicològic, emocional i social de les persones.

Dins l’equinoteràpia hi ha diverses modalitats: hipoteràpia, equinoteràpia social i comportamental, equinoteràpia emocional, equitació terapèutica, equitació adaptada i psicoteràpia i aprenentatges assistits amb equins. Cada una d’elles té les tècniques específiques per acompanyar les diferents situacions i necessitats personals, familiars o grupals.