L’equinoteràpia és un metode terapèutic que utilitza el cavall i les tecniques d’equitació dins l’abordatge interdeciplinar de les àres de salut i educació, buscant la rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psicologic, emocional, i social de les persones.

Dins l’equinoteràpia, hi ha diverses modelitats: hipoteràpia, equinoteràpia social i comportamental, equinoteràpia emocional, equitació terapeutica, equitació adaptada i psicoteràpia i aprenentatges assistits amb equins. Cada una d’elles, té les tècniques especifiques per acompanyar les diferents situacions i necessitats personals, familiars o grupals.