EQUINOTERÀPIA EMOCIONAL

Equinoteràpia emocional: l'equinoteràpia emocional acompanya a desvetllar la intel·ligència emocional que tots tenim. Millora l’autoestima i ajuda a crear comportaments més constructius i positius amb el sentiment de pau i tranquil·litat. Les sessions per a nens o joves poden ser individuals  o en grup, per créixer personalment, millorar l’organització, desenvolupar l’autonomia, el coneixement d’un mateix, les relacions socials (cohesió de grup), els aprenentatges, l’estrès, millorar les habilitats personals…  Estem desenvolupant un projecte d’educació emocional.