HIPOTERÀPIA

Hipoteràpia: la hipoteràpia és una modalitat de teràpia assistida pel cavall, per a  persones que a causa del seu estat de salut física, cognitiva o psicològica no poden exercir cap acció sobre del cavall. Hi ha tres trets bàsics que el cavall ens ofereix per acompanyar-nos:

  • El patró de moviments. El cavall té un moviment tridimensional molt semblant a la manera de caminar dels humans, fet quepot ajudar a millorar la marxa a nivell neurològic i emocional.
  • Els impulsos. El ritme del cavall és de 90 a 100 impulsos rítmics. Estimula la posició de la columna vertebral, millora el to muscular i activa el sistema nerviós central
  • La calor corporal. El cavall està entre 38 i 39ºC;és per això que ajuda a relaxar la musculatura i millorar els moviments i el control del cap i l’equilibri.

Per aquests tres motius, el cavall ens acompanya per millorar la posició corporal, fa que els músculs inactius s’activin, que la musculatura dèbil treballin, millora l’equilibri, la coordinació, estimula el sistema vestibular i psicomotriu, la propiocepció , ajuda a inhibir els patrons associats de moviment, ajuda a l’orientació espacial i el sentit de la lateralitat.

 

Les sessions són individuals i duren una hora.