HIPOTERÀPIA

Hipoteràpia:La hipoteràpia és una modalitat de teràpia assistida per el cavall, per a  persones que per el estat de salut física i/o cognitiva o psicològica no pot exercir cap acció sobre del cavall. Hi ha tres trets bàsics que el cavall ens ofereix per acompanyar-nos:

  1. el patró de moviments. El cavall te un moviment tridimensional molt semblant al caminar dels humans. És així que ajudar a millorar la marxa anivell neurologic i emocional.
  2. Els impulsus. El ritme del cavall és de 90 a 100 impulsus ritmics. Estimula la posició de la comumna vertebral millorant to muscular i activa el sistema nervios central
  3. El calor corporal. El cavall està entre 38 i 39º. És per això que ajuda a relaxar la musculatura i millorar els moviments i control de cap i equilibri.

Per aquests tres motius, el cavall ens acompanya a millorar la posició corporal, els musculs inactius s’activin els la musculatura dèbil treballi, treballa l’equilibri, coordinació, s’estimula el sistema vestibular i psicomotriu, la propiocepció , ajuda a inhibir els patrons associats de moviment, ajuda a l’orientació espaial i el sentit de la lateralitat,…

Les sessions seran individuals d’una hora.