EL VINCLE FAMILIAR

Tal com defineix J. Bolwby, el vincle és “la tendència que tenim els humans a buscar i aconseguir la proximitat d’una altra persona.” El vincle afectiu és la relació que crea l’infant amb els seus pares, que normalment són els seus progenitors. Tots els éssers vius necessiten d’un progenitor en l’època dels aprenentatges bàsics, com ara trobar menjar, moure’s o protegir-se dels depredadors…, en definitiva,aprendre a sobreviure. Per a un nadó el vincle amb la seva mare és imprescindible, però es tracta d’una relació que li és natural, com també ho és la necessitat humana universal de formar intensos vincles d'afecció amb altres persones. La interacció entre el nen i les seves figures d'afecció tendeix a convertir-se en un sistema representacional intern que inclou tant la representació mental de la relació amb les figures d'inclinació com la representació mental de si mateix.

Els aspectes més importants que cal desenvolupar per millorar els vincles afectius entre pares i fills són aquells que reforçaran el vincle segur:

- la sensibilitat: capacitat dels pares per rebre els senyals que el nen emet, entendre’ls amb claredat i actuar amb la màxima rapidesa possible.

 

- la sincronització: tal com diu el nom, és la capacitat de l’adult i el nen per compartir una relació en la qual es respecten quan l’altre intervé i saben com respondre a la resposta donada per l’altre.

 

- ajuda i protecció emocional: la confiança del nen amb el progenitor és essencial per a la creació del vincle afectiu.

 

- actitud positiva i captació d’estimulació: tot i que aquests termes no són considerats tan importants com els citats prèviament, és interessant conèixer-ne la repercussió.

El nostre objectiu és el d’acompanyar i facilitar l’aprenentatge de noves eines i nous recursos mitjançant el propi desenvolupament. Els cavalls fan de mediadors en aquest procés, ens aporten la motivació, el reflex familiar i la necessitat d’establir lligams i rutines per tirar endavant.

Animem a fer sessions d’hipoteràpia tots aquells pares que vulguin millorar el seu vincle per motius varis (famílies amb fills acollits o adoptats, famílies amb situació familiar complexa...).

 

També ens dirigim a centres d'atenció social, equips d'atenció a la infància  o altres serveis, que valorin el suport que poden donar les sessions d'hipoteràpia familiar en la intervenció que estan realitzant amb moltes de les famílies amb qui treballen.

 


Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari