EL VINCLE FAMILIAR

Tal com defineix J. Bolwby, el vincle com “la tendència que tenim els humans a buscar i aconseguir la proximitat d’una altra persona.” El vincle afectiu és la relació que crea l’infant amb els seus pares, que normalment són els seus progenitors. Tots els éssers vius necessiten d’un progenitor en l’època dels aprenentatges bàsics com ara són trobar menjar, moure’s o protegir-se dels depredadors… en definitiva aprendre a sobreviure. Per a un nadó el vincle amb la seva mare li és imprescindible, però es tracte d’una relació que li és natural. La necessitat humana universal de formar intensos vincles d'afecció amb altres persones. La interacció entre el nen i els seus figures d'afecció tendeix a convertir-se en un sistema representacional intern que inclou tant la representació mental de la relació amb les figures d'inclinació com la representació mental de si mateix.

Els aspectes més importants que cal desenvolupar per millorar els vincles afectius entre pares i fills són aquells que reforçaran el vincle segur:

- la sensibilitat: capacitat dels pares per rebre les senyals que el nen emet, entendre-les amb claredat i actuar amb la màxima rapidesa possible.

- la sincronització: tal com diu el nom, és la capacitat de l’adult i el nen per a compartir una relació en la qual es respecten quan l’altre intervé i saben com respondre a la resposta donada per l’altre.

- ajuda i protecció emocional: la confiança del nen amb el progenitor és essencial per a la creació del vincle afectiu.

- actitud positiva i captació d’estimulació: tot i que aquests termes no són considerats tant importants com els citats prèviament, és interessant conèixer la seva repercussió.

El nostre objectiu és el d’acompanyar i facilitar l’aprenentatge de noves eines i nous recursos mitjançant el propi desenvolupament. I els cavall de mediadors, ens aporten la motivació, el reflex familiar i la necessitat d’establir molt lligams i rutines per tirar endevant.

 

Animem a ser acompanyats pels cavalls tots aquells pares que vulguin millorar el seu vincle per motius vàris (families amb fills acollits o adoptats, families amb situació famíliar complexa,...).

També ens dirigim a Centres d'Atenció Social, Equips d'Atenció a la Infància, o altres serveis, que valorin el suport que pot donar les sessions d'equinoteràpia familiar en la intervenció que estan realitzant amb moltes de les famílies.