MÀSTER EN INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA ASSISTIDA AMB CAVALL

MÀSTER
MÀSTER

Un màster on acompanyem a donar experiència dins l'àmbit de la teràpia assistida amb cavall, donar contingut amb ponents internacionals per a obtenir la prestectiva, el contingut, l'espacialització, els recursos, les estratègies.... de tot l'àmbit que pot abarcar les intervencions terapèutiques assistides amb cavall.

Tens ganes de descobrir el món del cavall? Tens ganes d'espacialitzar-te en l'acompanyament sanitari, educatiu, familiar, etc...? Tens ganes de buscar una professió professional de teràpies assistides amb cavall?

Inscriu-te!!!