CREIXEMENT PERSONAL

La identitat, segons l'Antropologia  social, és la reconeixença del que una persona és, per a ella mateixa o per als altres. La identitat és el conjunt de trets propis d'un individu o d'una col·lectivitat que els caracteritzen enfront dels altres; la consciència que una persona té de ser ella mateixa i diferent de les altres. La identitat implica i pressuposa la presència de l'"altre" i l'establiment d'un vincle relacional de confrontació que permeti determinar les diferències entre un mateix i aquest altre.

Segons la Psicologia Social, defineix el concepte com a Identitat social, com la definició sobre una persona com és ell o ella, que inclou atributs personals i atributs compartits amb altres com el gènere o la raça.

I sabem com sóm? O sóm el que diuen els altres? Som el que actuem i perquè ho actuem així?

Tenir espais de temps i acompanyament per a poder millorar l’autoconiexment ens permetrar entendre la nostre història, les nostres vivències i el nostre “jo”. Només d’aquesta manera podem acceptar-nos i viure més tranquils. I amb l’acceptació, la possibilitats de produir canvis en la nostra conducte, sent-ne plenament conscients i així, transformar la conducta que ens provoca malestar amb nosaltres mateixos amb resultats diferents.

Aquests possibles canvis poden ser a nivell comunicatiu, anivell de lideratge, a nivell de rol, a nivell de projectes, ….

Els cavalls, són els nostres terapeutes ideals, que sense jutjar-te, permeten veure’t  una vegada i una altre com et desenvolupes  instintivament amb ells. I et permeten també, que et plantegis quins canvis necessites.