CREIXEMENT PERSONAL

La identitat, segons l'antropologia  social, és la reconeixença del que una persona és, per a ella mateixa o per als altres. La identitat és el conjunt de trets propis d'un individu o d'una col·lectivitat que els caracteritza enfront dels altres; la consciència que una persona té de ser ella mateixa i diferent de les altres. La identitat implica i pressuposa la presència de l'«altre»" i l'establiment d'un vincle relacional de confrontació que permeti determinar les diferències entre un mateix i aquest altre.

La psicologia social anomena aquest concepte identitat social i el defineix com la manera de ser d’una persona, que inclou atributs personals i atributs compartits amb altres, com el gènere o la raça.

I sabem com som? O som el que diuen els altres? Som el que actuem i per què actuem així?

Tenir espais de temps i acompanyament per poder millorar l’autoconeixement ens permetrà entendre la nostra història, les nostres vivències i el nostre “jo”. Només d’aquesta manera podem acceptar-nos i viure més tranquils. I amb l’acceptació, tenir la possibilitat de produir canvis en la nostra conducta, a consciència, i així transformar el que ens provoca malestar amb nosaltres mateixos amb resultats diferents.

Aquests possibles canvis poden ser en la comunicació , en el lideratge, en el rol que desenvolupem, en els projectes en què treballem ….

 

Els cavalls són els nostres terapeutes ideals, perquè sense jutjar, permeten fer veure  una vegada i una altra com ens desenvolupem  instintivament amb ells, i ens permeten també que plantejar-nos quins canvis necessitem fer.