ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE D'EQUINOTERÀPIA LA MARGINERA DE LA BOSA

L' equinoteràpia és una teràpia complementària totalment natural i té el cavall com a mediador icoterapeuta amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Inicialment, l' equinoteràpia estava més enfocada a persones amb discapacitats físiques (moviment tridimensional, equilibri, escalfor…), però per les característiques del cavall (mamífer, social, neofòbic,…) s’ha estudiat i demostrat que també és eficaç en patologies psicològiques, emocionals, socials, relacionals i psíquiques.

Des del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa tenim programes per acompanyar en el benestar de persones que necessitin un recolzament per millorar la seva qualitat de vida:

Famílies que desitgin treballar el vincle matern/patern.

Problemes conductuals i d’adaptació social (comportaments agressius…).

Trastorns emocionals (assetjament psicològic o escolar( responsabilitat, autonomia, inseguretat, depressió, ansietat,  trets antisocials).

Patologies neurològiques: paràlisis cerebral, esclerosi múltiple, hemiplegia i poliomielitis.

Patologies medul·lars.

Ictus, traumatismes cranioencefàlics,

Trastorns mentals i psíquics.

Retard mental.

Autisme (Asperger, Rett,…).

Síndrome de Down.

Trastorns de l’aprenentatge: 

TDA, TDAH, fracàs escolar i desmotivació.

Retard psicomotor.

SAF (síndrome d’alcoholisme fetal).

Discapacitat auditiva, visual i/o sensorial.

Malalties neurodegeneratives.

Alteracions alimentàries: anorèxia i bulímia.

Persones amb càncer (oncologia).

Equips que vulguin treballar el lideratge, la creativitat, la comunicació, etc.

 

METODOLOGIA

Els fins de l’associació són:

Apropar la equinoteràpia a les persones per millorar el seu benestar tant pel que fa a la salut física, social com la relacional, psicològica, emocional ,de coneixements….

Dotar de qualitat (infraestructures, recursos tècnics, material, cavalls) i professionalitat (formació i contractacions) el centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa.

Facilitar la participació en els estudis científics sobre l' equinoteràpia.

Visualitzar la hipoteràpia com a teràpia de millora de molts aspectes físics, psicològics, socials, relacionals, comunicatius i d’aprenentatge.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents per a l’any 2019 i 2020:

Recerca de donacions, subvencions i col·laboracions econòmiques, d’espai, d’equips de treball i materials per al projecte social d’equinoteràpia de la Marginera de la Bosa. Aquest projecte el centrem en els joves no acompanyats, menors tutelats o adoptats o acollits, en els infants i joves amb alguna dificultat de salut que els afecta la seva vida social, en la gent gran, en persones que estan en processos de dol, amb processos oncològics, dones que han estat víctimes de maltractaments i en grups escolars amb objectius emocionals/relacionals.

(Els projectes d’equinoteràpia del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa per treballar amb aquests col·lectius es poden demanar a la directora del Centre i hi ha una petita mostra a la web: www.margineradelabosa.cat)

Recerca, contacte i facilitació (documents, viatges, publicacions) de la participació a estudis sobre la equinoteràpia per part del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa.

Col·laboració amb el centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa amb:

Valorar la situació econòmica i familiar i finançar un percentatge de la teràpia amb cavall per a qui ho necessiti i no pot pugui la quota mensual.

Grups de gent (gent gran, escoles, etc.) que necessitin la teràpia però no puguin assumir el cost del transport.

Donacions de material per a l’accés de les persones amb discapacitat o les teràpies (rampa adaptada per pujar al cavall, pilotes, cèrcols, fulls, ordinador, mantes adaptades, etc.).

Dotar d’espais (assegurança), material (camisetes amb logo), formació (auxiliar equinoteràpia, voluntariat, monitoratge…) els voluntaris i persones en pràctiques del Centre d’hipoteràpia la Marginera de la Bosa.

Dotar de recursos per proporcionar formacions de qualitat sobre teràpies amb cavalls i conferències sobre patologies, tractaments o teràpies.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

DESTINATARIS

Hi ha diferents destinataris per als fins i activitats de l’associació:

Persones amb necessitat i voluntat d’equinoteràpia: tothom que cregui que li serà molt beneficiós físicament, psicològicament, emocionalment, familiarment, socialment, comunicativament, relacionalment comportamentalment o empresarialment assistir a la teràpia amb cavall, tindrà l’opció d’iniciar un tractament, tingui la capacitat econòmica que tingui.

Coneixement científic: hi ha molt poc coneixement científic de la equinoteràpia i des de fa anys s’ha centrat molt en casos concrets (problemes físics). És per això que tots els centres que treballem amb hipoteràpia podem ser un bon recurs per tenir i crear més coneixement científic i obtenir resultats rellevants. Per exemple, col·laborar amb els assajos clínics que s’han iniciat en relació a l’oncologia o persones amb fibromiàlgia, entre d’altres.

Aquest projecte es va iniciar a finals del 2018 i té com a objectiu la durada de 10 anys per obtenir resultats i poder fer un treball de qualitat per a les famílies, estudis científics i la qualitat de les intervencions d’equinoteràpia.

 

Si vols formar part de l'Associació  i ajudar a treballar per als fins que ens marquem, inscriu-te i col·labora amb una petita quota de 20 € anuals. Fes-te'n soci!

Gràcies a les següents entitats publiques estem acompanyant a tots aquells infants o família a fer sessions d'equinoteràpia amb beques, o amb sessions finançades per tal de poder millorar el seu benestar. Gràcies,

Dipsalut

 Gràcies per la subvenció de Dipsalut en matèria d'intervencions terapèutiques del 2020, el 2021 i el 2022. On les famílies han pogut accedir a les teràpies sense discriminació econòmica. 

Generalitat de Catalunya / Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  - Heres Social SCCL

Gràcies a les subvencions del departament de Drets Socials de la Generalitat, per tal de poder oferir un acompanyament emocional a les families i infants més vulnerables durant el 2020 i el 2021 i el 2022.

Gràcies a l'empresa HIPRA, que amb el seu suport podrem tirar endevant els projectes d'educació emocional amb alumnes de l'Escola Institut Greda, i donarem continuitat a l'equinoteràpia per a gent gran de la Residència Montsacopa durant el durs 2022 i 2023.