ASSOCIACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE D'EQUINOTERÀPIA LA MARGINERA DE LA BOSA

L'Equinoteràpiaés una teràpia complementària totalment natural i té el cavall com a mediador, coterapeuta amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Inicialment l’equinoteràpia es centava amb persones amb discapacitats físiques (moviment tridimensional, equilibri, escalfor,…), però per les característiques del cavall (mamífer, social, neofòbic,…) s’ha estudiat i demostrat l’eficàcia en patologies psicològiques, emocionals, social, relacionals i psiquiques.

Des del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa, tenim programes per acompanyar en el benestar de persones que necessitin un recolzament per a millorar la seva qualitat de vida:

Famílies que desitgin treballar el vincle matern/patern.

Problemes conductuals i d’adaptació social (comportaments agressius…).

Trastorns emocionals (bulling, mobing,responsabilitat, autonomia, inseguretat, depresió, ansietat, antisocial).

Patologies neurològiques: paràlisis cerebral, esclerosis múltiple, hemiplegia i poliomielitis.

Patologies medulars.

Ictus, traumatismes craneoencefàlics,

Trastorns mentals i psíquics.

Retard mental.

Autisme (Asperger, Rett,…).

Síndrome de Down.

Trastorns de l’Aprenentatge:  TDA, TDA-H, fracàs escolar i desmotivació.

Retard psicomotor.

SAF (Alcoholisme Fetal).

Discapacitat auditiva, visual i/o sensorial.

Malalties neurodegeneratives.

Alteracions alimentàries: anorèxia i bulímia.

Persones amb càncer (oncologia).

Equips que vulguin treballar el líderatge, creativitat, comunicació, etc…

 

METODOLOGIA

Els finsde l’associació són:

 • Apropar l’equinoteràpia a tota persona per millorar el seu benestar de salut física, social-relacional, psicologica-emocional ,de coneixaments….
 • Dotar de qualitat (infraestructures, recursos tècnics, material, cavalls) i professionalitat (formaicó i contractacions) el centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa.
 • Facilitar la participació en els estudis cientifics sobre l’equinoteràpia.
 • Visualitzar l’equinoteràpia com a teràpia de millora de molts aspectes físics, psicològics, socials-relacionals, comunicatius, d’aprenentatge.
 • Voluntariat.
 • Formació.

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitatssegüents per l’any 2019 i 2020:

 • Recerca de donacions, subvencions i col·laboracionseconòmiques, d’espai, d’equips de treball i materials pel projecte social d’equinoteràpia de la Marginera de la Bosa. Aquest projecte el centrem en els joves no acompanyats, menors tutelats o adoptats o acullits, en els infants i joves amb alguna dificultat de salut que els afecte a la seva vida social, a la gent gran, a persones que estan en procéssos de dol, a persones amb procesos oncològics, dones victimes de maltractaments i en grups escolars amb objectius emocionals/relacionals.

(Els projectes d’equinoteràpia del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa per treballar amb aquest colectius es poden demanar a la directora del Centre i hi ha una petita mostra a la web: www.margineradelabosa.cat)

 • Recerca, contacte i facilitació (documents, viatges, publicacions) de la participació a estudis sobre l’equinoteràpia per part del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa.
 • Col·laboració amb el centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa amb:
 • Valorar la situació economica-familiar i financiar el % de la teràpia amb cavall de qui ho necessita i no pot pagar la cuota menusal.
 • Grups de gent (gent gran, escoles, etc…) que necessitin la teràpia però no puguin assumir el cost del transport.
 • Donacions de material per a l’accés de les persones amb discapacitat o les teràpies (rampa adaptada per pujar al cavall, pilotes, aros, fulls, ordinador, mantes adaptades, etc…).
 • Dotar d’espais (seguro), material (camisetes amb logo), formació (auxiliar equinoteràpia, volunteriat, monitoratge…) amb els voluntaris i/o persones en pràctiques del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa.
 • Dotar de recursos per a proporcionar formacions de qualitat sobre teràpies amb cavalls i/o conferències sobre patologies, tractaments o teràpies.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

DESTINATARIS

Hi ha diferents destinataris per els fins i activitats de l’associació:

 • Persones amb necessitat i voluntat d’equinoteràpia: tota persona que coneix i sap que li serà molt beneficios fisicament, psicologicament, emocionalment, familiarment, socialment, comunicativament, relacionalment comportamentalment o empreserialment assistir a la teràpia amb cavall, tindrà l’opció d’iniciar un tractament malgrat la seva capacitat econòmica.
 • Coneixement científic: hi ha molt poc coneixement científic de l’equinoteràpia i des de fa anys s’ha centrat molt en casos concrets (problemes físics). És per això, que tots els centres que ens centrem en l’equinoteràpia podem ser un bon recurs per a tenir i crear més coneixament cientific i obtenir resultats rellavants. Per exemple, col·laborar amb els assajos clinics que s’han iniciat en relació a l’oncologia o persones amb fibromiàlgia, entre d’altres.

Aquest projecte s’ha iniciat a finals del 2018 i té com a objectiu la durada de 10 anys per obtenir resultats i poder fer un treball de qualitat per les famílies, estudis ceitifics i la qualitat de les intervencions d’equinoteràpia.

 

Si vols formar part de l'Associació  i ajudar a treballar per els fins que ens marquem, inscriu-te i posa una petita quota de 20€ anuals. Fes-te soci!

Gràcies a les següents entitats publiques estem acompanyant a tots aquells infants o família a fer sessions d'equinoteràpia amb beques, o amb sessions finançades per tal de poder millorar el seu benestar. Gràcies,

Dipsalut Gràcies per la subvenció en matèria d'intervencions terapèutiques del 2020 i el 2021. On les famílies han pogut accedir a les teràpies sense discriminació econòmica. 

 

Logo_Departament_Drets_SocialsGràcies a les subvencions del departament, per tal de poder oferir un acompanyament emocional a les families i infants més vulnerables durant el 2020 i el 2021 i el 2022.