PSICOTERÀPIA I APRENENTATGES ASSISTITS PER EQUINS

Psicoteràpia i aprenentatges assistits per equins: utilitzem les tècniques del model d’EAGALA. Incorpora els cavalls de manera vivencial, per el creixament i aprenentage individual i grupal. La metodologia no dòna les respostes als exercisis, sinó que busca que la persona prengui les seves propies decisions i es responsabilitzi dels resultats, sent concient així, com fem i buscant el perquè. Només sent tant personal els aprenentatges, poden buscar de realitzar canvis si cal.

Va destinat a qualsevol persona, parella, família, equip de treball, organització, grup,… Les sessions no tenen durada determinada, tot depén del procés de cada sessió.